Tilsette

Volda kyrkjekontor   •   måndag-fredag kl. 10.00–14.00   •   telefon 70 07 40 90

 

Jostein Stråbø, KYRKJEVERJE, 488 94 147 (a), 916 63 549 (p), epost

Hilde A. Kolås, SEKRETÆR, 488 94 167, epost

Rita Vatne, KYRKJELYDSSEKRETÆR, 488 94 168, epost

Prestar

Ingeborg Matre, prost i SØRE SUNNMØRE, 488 94 197, epost

Kristian Myklebust, sokneprest i VOLDA og DALSFJORD, 488 93 986, epost

Ingrid Finsådal, sokneprest i AUSTEFJORD og KILSFJORD, 488 93 705, epost

Kyrkjemusikarar

Bert Handrick, kantor i VOLDA, 488 94 180, epost

Morten Bollerud, organist i AUSTEFJORD og KILSFJORD, 909 41 526

Erlend Koppen, organist i DALSFJORD, 70 05 52 04

Trusopplærarar

Constanze Lindner, KATEKET, 488 93 741, epost

Runhild Aksnes, KYRKJELYDSPEDAGOG, 488 93 781, epost

Hanna Marie Lindahl, UNGDOMSARBEIDAR, 458 74 541, epost

Kyrkjetenarar

Arild Andenes, kyrkjetenar i VOLDA, 488 94 201

Einar Lyngnes Dahle, kyrkjetenar i AUSTEFJORD, DALSFJORD og KILSFJORD, 971 85 812

 

 

Vaktteneste

Ved behov for å kontakte prest kl. 17.00 – 8.00 eller i helga

Felles VAKTTELEFON ved prestane i Søre Sunnmøre prosti, 47 47 98 78